Answear Club

 

PRAVILA SUDJELOVANJA U PROGRAMU LOYALTY ANSWEAR.CLUB

1. Nakon registracije u Trgovini, Kupac se automatski pridružuje programu vjernosti ANSWEAR.CLUB („Klub”). Član Kluba prikuplja Bonus od 10% od vrijednosti izvršenih kupnji, koji se može iskoristiti pod dolje opisanim uvjetima.

2. Bonus se ne može pretvoriti u gotovinu. Iznos bonusa se izračunava i zatim matematički zaokružuje u okrugli iznos u HRK.

3. Bonus se može koristiti na snižene i nesnižene proizvode samo u obliku popusta na kupovinu, s tim da popust ne smije sniziti cijenu proizvoda na vrijednost nižu od 50% vrijednosti prve cijene. Maksimalni popust koji se može ostvariti prikazan je u sljedećoj formuli:

R = CA - 50% * CP

gdje:

R - maksimalni popust koji se može dobiti u zamjenu za Bonus

CA - trenutna cijena proizvoda

CP - prva cijena proizvoda.

4. Ako je Bonus obračunat na račun Kupca veći od razlike između cijene proizvoda i 50% vrijednosti kupljenih proizvoda po prvoj cijeni, preostali, neiskorišteni Bonus ostaje na računu Kupca i može se koristiti za naknadnu kupovinu. Ako je Bonus na računu Kupca manji ili jednak razlici između cijene proizvoda i 50% vrijednosti proizvoda u prvoj cijeni kao dio dane kupnje, tada Kupac može iskoristiti cjelokupni akumulirani Bonus.

5. 50% vrijednosti proizvoda u prvoj cijeni izračunava se kao umnožak 50% i cijene proizvoda prije prvog sniženja cijene i matematički se zaokružuje na okrugli iznos u HRK

6. Ako se Bonus koristi za transakciju u kojoj Kupac kupuje više proizvoda, tada se Bonus dijeli prema sljedećoj formuli:

r = (CP / ∑CP) * ∑R gdje je:

 r - iznos popusta za danu stavku računa;

CP - prva cijena zadane stavke računa;

∑CP - zbroj cijena prvih svih stavki računa

∑R - zbroj maksimalnih popusta koji se mogu koristiti za pojedine proizvode narudžbe prema pravilima navedenim u toč. 3 gore.

7. Bonus s određene transakcije može se iskoristiti nakon 30 dana od narudžbe.

8. Bonus od određene kupovne transakcije Kupac može iskoristiti u roku od 100 dana. Nakon isteka gore navedenog datum dospijeća Bonus akumuliran za određenu transakciju istječe, što, međutim, ne utječe na bonuse akumulirane za sljedeće transakcije.

9. Sve informacije o stanju na računu Kupca i obračunatim bonusu dostupni su na računu Kupca u Trgovini.

10. Za korištenje Bonusa naplaćenog prilikom kupovine u Trgovini, prijavite se na svoj račun, a zatim u košarici za kupovinu odaberite opciju „Želim koristiti sredstva Answear Cluba”, što - ako imate Bonus na računu Kupca - odgovarajuće smanjenje cijene Robe u košarici.

11. Ako je Bonus na računu Kupca obračunat ili iskorišten suprotno Pravilima, Trgovina ima pravo otkazati dio ili cijeli Bonus, o čemu će kupac biti obaviješten e-mailom ili putem drugog ustupljenog kontakta.

12. U slučaju povrata proizvoda iz transakcije u sklopu koje je korišten Bonus (ako je prigovor Kupca priznat povratom uplaćenog iznosa za proizvod ili odustajanjem od ugovora), račun Kupca će biti pripisan u vrijednosti bonusa koji je ekvivalentan vrijednosti Bonusa korištenog tijekom kupnje ovog proizvoda.

13. U slučaju povrata proizvoda iz transakcije za koju je naplaćen Bonus na računu Kupca (npr. u slučaju ostvarivanja prava na odustanak od kupoprodajnog ugovora), naplaćeni Bonus za ovu transakciju će se poništiti.

14. Pogodnosti Kluba ne mogu se kombinirati s drugim sniženjima, osim ako je drugačije navedeno u pravilniku ovih promocija.

15. Za članove Kluba organiziraju se privremene akcije (npr. udvostručavanje bodova, dobivanje dodatnih besplatnih bodova za kupnju i sl.). Detalji o privremenim akcijama bit će objavljeni na web stranici i u informativnim materijalima Trgovine.

16. Trgovina zadržava pravo obustaviti ili zatvoriti Klub u bilo kojem trenutku tijekom njegovog trajanja, u skladu s pravima stečenim od strane kupaca. U slučaju gašenja ili obustave Kluba, mogućnost obračuna Bonusa se blokira na računima Korisnika, čime se ne krši pravo Korisnika na korištenje Bonusa koji mu je naplaćen u roku od 100 dana od izvršenja pojedinačnih transakcija.

17. Kupac ima pravo podnijeti pritužbu u svezi s radom Kluba, posebice u pogledu dodijeljenog Bonusa ili provedbe popusta. Prigovor se podnosi u roku od 14 dana od nastupanja okolnosti koje opravdavaju njezino podnošenje. Pritužbu je potrebno poslati poštom, dostavljačkom službom, podnijeti osobno u prostorijama vlasnika Trgovine ili poslati e-mailom na [email protected] ili putem kontakt obrasca.