Povlačenje Suglasnosti za upravljanje podacima

Povlačenje suglasnosti za primanje komercijalnih ponuda na navedenu adresu e-pošte:

Suglasnost možete povući u bilo kojem trenutku putem poveznice u koja se nalazi u svakom newsletteru, kontaktiranjem našeg službenika za zaštitu podataka:(e-mail [email protected]) ili putem obraca za kontakt dotupnim ovdje (https://answear.com/kontakt.html). Molimo Vas da zapamtite, da je obrada Vaših podataka s naše strane, do trenutka povlačenja privole, u skladu sa zakonom. 

Povlačenje suglasnoti za primanje komercijalnih ponuda na navedeni telefonski broj:

Suglasnot možete povući u bilo kojem trenutku kontaktiranjem našeg službenika za zaštitu podataka: (e-mail: [email protected]) ili putem obraca za kontakt dotupnim ovdje (https://answear.com/kontakt.html). Molimo Vas da zapamtite, da je obrada Vaših podataka s naše strane, do trenutka povlačenja privole, u skladu sa zakonom.