Opći uvjeti poslovanja

PRAVILNIK TRGOVINE ANSWEAR.HR

I UVOD

1. Answear.com Spółka Akcyjna [dioničko društvo] sa sjedištem u  Krakówu, adresa: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, upisano u registar poduzetnika Državnog sudskog registra koji vodi Rajonski sud za Kraków Śródmieście, XI. Gospodarski odjel KRS pod brojem KRS 0000816066, REGON 122515020, NIP 6793080390, s temeljnim kapitalom od  867 245,25 PLN (uplaćen u cijelosti) („Answear.com S.A.“ ili „Voditelj Trgovine“), omogućava kupnju proizvoda preko elektroničke mreže (Internet) - na web adresi: www.answear.hr („Trgovina”).

2. Ovaj Pravilnik primjenjuje se na sve korisnike Trgovine i uređuje pravila za registraciju i korištenje korisničkog računa na Trgovini, pravila naručivanja i sklapanja ugovora o kupoprodaji proizvoda dostupnih u Trgovini („Proizvod“ ili „Proizvodi“).

3. Svaki korisnik Trgovine može u svakom trenutku imati pristup Pravilniku "klikom" na vezu "Pravilnik" na web stranici Trgovine, kao i spremanjem njegove PDF verzije na medij po svojem izboru.

4. Podaci o Proizvodima u Trgovini, između ostaloga opisi i cijene, predstavljaju poziv da se učini ponuda za sklapanje ugovora o kupoprodaji u smislu čl. 256., stavka 1. Zakona o obveznim odnosima, u skladu s uvjetima iz Pravilnika.

5. Proizvodi u Trgovini su detaljno označeni. Na web stranici Trgovine nalaze se informacije o svojstvima Proizvoda, o njihovoj cijeni, materijalima od kojih su izrađeni i tome slično. Slike i prezentacije ponuđenih Proizvoda koriste se za predstavljanje specifičnih modela Proizvoda koji su na njima prikazani.

6. Prodaja u Trgovini se obavlja isključivo potrošačima, odnosno fizičkim osobama koje sklapaju pravne poslove van svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti. Potvrda o transakciji predstavlja račun.

 

II PRAVILA KORIŠTENJA TRGOVINE I SKLAPANJA UGOVORA O KUPOPRODAJI PROIZVODA

1. Answear.com S.A. omogućava sklapanje ugovora o kupoprodaji Proizvoda preko interneta i pruža elektroničkim putem druge usluge predviđene ovim Pravilnikom.

2. Ugovor o kupoprodaji Proizvoda se sklapa između korisnika Trgovine („Kupac“) i Answear.com S.A..

3. Uvjet za sklapanje ugovora o kupoprodaji Proizvoda je upoznavanje s ovim Pravilnikom i prihvaćanje ovog Pravilnika.

4. Podaci koje Kupac navede prilikom naručivanja trebaju biti istiniti, ažurni i točni. Answear.com S.A. zadržava pravo na odbijanje izvršenja narudžbe u slučaju kad su navedeni podaci toliko netočni da je nemoguće izvršiti narudžbu, a posebno onemogućuju ispravno uručenje pošiljke. Prije nego što odbije izvršenje narudžbe Answear.com S.A. će pokušati kontaktirati Kupca radi utvrđivanja podataka u opsegu koji omogućuje izvršenje narudžbe.

5. Trgovina poduzima sve moguće i zakonom propisane tehničke i organizacijske mjere potrebne kako bi zaštitila osobne podatke Kupaca, koje posebno sprječavaju neovlaštene osobe da prikupljaju i mijenjaju podatke navedene tijekom registracije. Posjetitelji web stranice Trgovine i korisnici potvrđuju da su se upoznali s Politikom zaštite privatnosti web stranice Trgovine (uključujući pravila o kolačićima) i razumiju pravila i svrhe obrade svojih osobnih podataka na web stranici Trgovine.

6. Kupac koji je koristio Trgovinu dužan je:

a) ne dostavljati i ne prenositi sadržaje zabranjene zakonom;

b) koristiti Trgovinu na način koji ne ometa njezino funkcioniranje;

c) ne slati i ne objavljivati nenaručene komercijalne podatke unutar Trgovine;

d) koristiti Trgovinu na način koji nije nametljiv za druge kupce i za Voditelja Trgovine;

e) koristiti sadržaj web stranice za vlastitu uporabu.

 

III ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

1. Trgovina omogućuje naručivanje Proizvoda na web stranici Trgovine (online), u skladu s postupkom naručivanja uređenim u Pravilniku.

2. Naručivanje je moguće online 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Trgovina ulaže sve napore da narudžbe budu pripremljene za otpremu u roku od 3 radna dana od trenutka kad je Answear.com S.A. zaprimio narudžbu; ipak u razdobljima posebnog povećanja broja narudžbi, na primjer tijekom božićnih blagdana ili Crnog petka, to se razdoblje može produljiti.

3. Kupac može naručiti Proizvode bez registracije svog korisničkog računa u bazi Trgovine (tzv. kupnja bez registracije).

4. Uvjet za slanje narudžbe je popunjavanje obrasca sa svim zahtijevanim podacima potrebnim za isporuku ili za generiranje potvrde o prodaji u sustavu.

5. Da biste poslali narudžbu, odaberite Proizvode u Trgovini, posebno u pogledu njihovih količina, boja, veličina, a zatim idite na „Košaricu" ​​i nastavite postupak naručivanja odabirom odgovarajućih opcija.

6. Dok se odabir Proizvoda ne potvrdi gumbom „Naručite i platite", Kupac ima mogućnost izmjene Proizvoda u narudžbi, kao i kontakt podataka za isporuku ili podataka za izdavanje računa. Potvrdom narudžbe od strane Kupca pomoću gumba „Naručite i platite“, Kupac prihvaća obvezu plaćanja cijene Proizvoda i troškova njihove isporuke, o čemu će Kupac biti obaviješten neposredno prije potvrđivanja narudžbe.

7. Kupčevo potvrđivanje narudžbe u skladu s točkom 6. gore predstavlja ponudu Kupca podnesenu Answear.com S.A za sklapanje ugovora o kupoprodaji, u skladu sa sadržajem narudžbe i ovim Pravilnikom.

8.  Nakon naručivanja, u skladu s točkom 6. gore, Kupac prima na e-mail adresu poruku s detaljima narudžbe, količinom naručenih Proizvoda, vrijednosti narudžbe, odabranim načinom isporuke i plaćanja, rokom izvršenja narudžbe, adresom i kontakt podacima Kupca i Trgovine, kao i informacije o postupku podnošenja prigovora u vezi s Proizvodima i pravom Kupca na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu. Porukom se potvrđuje da je Trgovina primila ponudu Kupca.

9. Trgovina šalje potvrdu o prihvatu ili odbijanju ponude Kupca koja je podnesena elektroničkim putem ("Potvrda o izvršenju i isporuci narudžbe") na e-mail adresu navedenu od strane Kupca. Primitkom gore spomenute potvrde, između Kupca i Answear.com S.A. sklapa se ugovor o kupoprodaji Proizvoda koje je Kupac naručio.

10. Ugovor o kupoprodaji se sklapa na hrvatskom jeziku, a njegov sadržaj je u skladu s ovim Pravilnikom i narudžbom Kupca.

11. Neovisno o pravu Kupca na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu u skladu s odgovarajućim zakonskim propisima, Kupac može otkazati narudžbu prije nego što primi od Trgovine potvrdu da je Trgovina primila ponudu, odnosno prije nego što primi e-mail kojim se potvrđuje izvršenje i isporuka narudžbe o čemu je riječ u točki 9. gore. U tu svrhu Kupac treba bez odgađanja kontaktirati Trgovinu, a kontakt je moguće ostvariti telefonskim putem ili putem e-maila.

12. U slučaju kad Kupac odabere drugi način plaćanja osim "pouzećem", Trgovina zadržava pravo odbiti izvršenje narudžbe prema ugovoru o kupoprodaji, ako: (i) su kontakt podaci Kupca toliko neprecizni da onemogućuju isporuku Proizvoda, (ii) transakcija nije odobrena u sustavu elektroničkog plaćanja PayU S.A. ili (iii) plaćanje za narudžbu nije izvršeno u roku od 2 dana od podnošenja narudžbe.

 

IV ISPORUKA I PRIMITAK PROIZVODA

1. Proizvodi se isporučuju na adresu koju je Kupac naveo u narudžbi. Okvirno vrijeme isporuke Proizvoda navedeno je u fazi odabira načina isporuke od strane Kupca, prije nego što Kupac potvrdi narudžbu klikom na "Naručite i platite".

2. Očekivano vrijeme isporuke dostavnom službom je:

a) od 2 do 3 radna dana od datuma obavijesti o otpremi pošiljke, u skladu s točkom b) ispod;

b) za ovdje navedene lokacije: MLJET, DUGI OTOK, ŠOLTA, ILOVIK, IST, KAPRIJE, KOLOČEP, LASTOVO, LOPUD, MOLAT, OLIB, PREMUD, PRVIĆ, RAVA, SALI, SESTRUNJ, SILBA, ŠIPAN, UNIJE, VELI IŽ, rokovi isporuke mogu biti do 1 - 6 dana.

U iznimnim slučajevima, osobito tijekom razdoblja povećanog prometa u Trgovini, ukupni i maksimalni rok za izvršenje narudžbe ne smije biti duži od 15 radnih dana, a ni u kojem slučaju ne smije biti duži od 30 dana od datuma sklapanja ugovora o kupoprodaji. Ukoliko Kupac novčanu obvezu plaća putem pružatelja platne usluge, početak izvršenja narudžbe može se odgoditi sve dok pružatelj platne usluge ne primi od Kupca nalog za plaćanje i dok taj nalog ne postane neopoziv u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje platni promet.

3. Proizvodi se isporučuju:

  • dostavnom službom - na navedenu adresu ili 
  • na lokacije za preuzimanje - pri čemu se detaljni popis lokacija za preuzimanje nalazi <> („Lokacija za preuzimanje“).

4. Sve pošiljke se šalju osiguranom dostavljačkom pošiljkom.

5. Narudžbe s vrijednošću iznad 300 HRK (slovima: tristo kuna) se šalju o trošku Trgovine. 
 

6. U slučajevima koji nisu navedeni u točki 5., troškove isporuke kupljenih Proizvoda u iznosu od 25 HRK  (slovima: dvadesetpet kuna) snosi Kupac, o čemu se Kupac također obavještava prije prihvaćanja narudžbe.

Potvrda o kupnji Proizvoda i obrazac za povrat priloženi su uz svaku narudžbu ili poslani u elektroničkom obliku na e-mail adresu koju je naveo Kupac.

7. Kupac može preuzeti naručene Proizvode na Lokaciji za preuzimanje, pod sljedećim uvjetima:

a) prilikom slanja narudžbe Kupac odabire opciju "preuzimanje na Lokaciji za preuzimanje",

b) nakon isporuke Proizvoda na Lokaciji za preuzimanje, Kupac prima potvrdu o isporuci pošiljke putem e-maila ili putem SMS poruke; Kupac može preuzeti pošiljku nakon prethodnog predočenja osobnog dokumenta,

c) narudžbe s mogućnošću preuzimanja na Lokaciji za preuzimanje mogu se plaćati isključivo online (putem elektroničkog plaćanja u platnom sustavu PayU.S.A.)

d) naručeni Proizvodi će čekati Kupca u roku od 5 dana od datuma isporuke Proizvoda na Lokaciju za preuzimanje,

e) Kupac može vratiti Proizvode - u kojem će slučaju iznos cijene biti vraćen Kupcu na isti način na koji je Kupac platio za Proizvode, osim ako Kupac pristane na drugačije rješenje. 

 

V CIJENE I NAČINI PLAĆANJA

1. Podaci o cijeni Proizvoda navedeni na web stranici Trgovine su obvezujući od trenutka kada Kupac klikne gumb "Naručite i platite" pored danog Proizvoda koji je stavljen na prodaju u Trgovini. Gore navedena cijena ne smije se mijenjati bez obzira na promjene cijena u Trgovini do kojih može doći nakon što Kupac primi potvrdu o prihvatu ponude i izvršenju narudžbe.

2. Cijene Proizvoda u Trgovini su izražene u kunama i uključuju sve njihove elemente, uključujući PDV, carinu i poreze.

3. Kupac plaća cijenu naručenih Proizvoda zajedno s troškovima isporuke, prema vlastitom izboru:

a) "pouzećem" službeniku kurirske službe na mjestu isporuke,   

b) putem elektroničkog plaćanja u platnom sustavu PayU.S.A. (npr. platnim karticama i upotrebom digitalnih novčanika G-Pay i Apple Pay) prije isporuke. Ako Kupac odabere način plaćanja u obliku predujma, a uplata ne bude vidljiva na računu subjekata-posrednika u transakciji (usluga PayU S.A.) u roku od 2 dana od slanja narudžbe, narudžba će biti poništena. U takvoj situaciji možete ponovno poslati narudžbu i odabrati isti ili drugačiji način plaćanja koji je dostupan u Trgovini. Izvršenje narudžbe koju Kupac plaća putem pružatelja platne usluge počet će kada pružatelj platne usluge primi od Kupca nalog za plaćanje i kada taj nalog postane neopoziv u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje platni promet.

4. Answear.com S.A. zadržava pravo na izmjene cijena Proizvoda u Trgovini, uvođenje novih Proizvoda u prodaju, provođenje i otkazivanje promotivnih kampanja na web stranicama Trgovine ili uvođenje njihovih izmjena u skladu s važećim propisima, pri čemu takve promjene neće narušavati prava osoba koje su prije uvođenja gore navedenih izmjena sklopile ugovore o kupoprodaji Proizvoda koje nudi Trgovina ili prava osoba koje imaju pravo koristiti određenu akciju, u skladu s njezinim pravilima i tijekom njezina trajanja.

5. Nakon što odabere elektroničko plaćanje kao način plaćanja, Kupac će biti preusmjeren na PayU S.A. obrazac za plaćanje gdje Kupac može izvršiti plaćanje.

 

VI REKLAMACIJA PROIZVODA

1. Proizvodi koji se nude u Trgovini  su potpuno novi i originalni. Answear.com S.A. odgovora za materijalne ili pravne nedostatke Proizvoda u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

2. Answear.com S.A. poduzima korake radi osiguravanja ispravnog funkcioniranja Trgovine, u mjeri koja proizlazi iz trenutnog tehničkog znanja, te se obvezuje otkloniti u razumnom roku sve nepravilnosti prijavljene od strane Kupaca.

3. Za svaki artikl kupljen u Trgovini može se podnijeti prigovor u skladu sa zakonom propisanim rokovima i uvjetima za prigovore, ako ima nedostatke zbog kojih je artikl nesukladan sa sklopljenim ugovorom o kupoprodaji.

4. Prigovor se može podnijeti putem pošte na način da se Proizvod vrati zajedno s pisanim opisom nedostatka ili obrascem za prigovor preuzetim s web stranice Trgovine i potvrdom o kupnji u Trgovini, preporučenim pismom ili drugim oblikom pošiljke, na adresu: Overseas Express, Zastavnice 38A, Hrvatski Leskovac 10251, uz naznaku: „Prigovor e-trgovina Answear.hr”. Answear.com S.A. će odgovoriti na prigovor Kupca u roku od 14 dana, računajući od dana koji slijedi danu kada Trgovina primi pošiljku koja sadrži Proizvod za koji se podnosi prigovor.

5. Ako Proizvod ima materijalne nedostatke, te je pravodobno i uredno o tome obavijestio prodavatelja (Trgovinu), Kupac ima sljedeća prava temeljem čl. 410. Zakona o obveznim odnosima:

Kupac može po svom izboru:

a) zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni

b) zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugu stvar bez nedostatka

c)  zahtijevati sniženje cijene

d) izjaviti da raskida ugovor.

Ako je nedostatak neznatan Kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete.

6. Ako se prigovor ne uvaži, Proizvod će se poslati natrag zajedno s mišljenjem o neopravdanom prigovoru.

7. Ako Kupac utvrdi da je Proizvod oštećen tijekom transporta, preporučuje se da Kupac sastavi zapisnik o šteti u nazočnosti službenika kurirske službe.

8. Izvansudski načini rješavanja sporova:

(a) Ako kupujete kao potrošač, imate pravo koristiti izvansudski način rješavanja sporova i podnijeti pritužbu putem interaktivne platforme za ORS (online rješavanje potrošačkih sporova) u skladu s Uredbom (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. g.

(b) ORS platforma je interaktivan alat dostupan potrošačima iz Europske unije putem kojeg se može podnijeti pritužba. Sljedeća veza preusmjerava na ORS platformu: ec.europa.eu/consumers/odr. U skladu s čl. 1. Uredbe o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova cilj ORS platforme u potrošačkim sporovima je pružiti potrošačima alat koji omogućuje postizanje neovisnog, nepristranog, transparentnog, učinkovitog, brzog i pravičnog izvansudskog rješavanja sporova između potrošača i poduzetnika preko Interneta  na području Europske unije.

(c) E-mail adresa web Trgovine koju Kupac može koristiti za kontakt je sljedeća: : [email protected];

VII POVRAT PROIZVODA – JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI

1. Kupac koji je potrošač u smislu odgovarajućih zakonskih propisa ima pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu bez navođenja razloga, pod dolje opisanim uvjetima.

2. Rok za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji Proizvoda istječe nakon 30 dana od dana kada je Kupac ili druga osoba koju je Kupac imenovao da preuzme Proizvod došla u posjed Proizvoda.

3. Kako bi iskoristio pravo na jednostrani raskid ugovora, Kupac treba obavijestiti Trgovinu o svojoj odluci da raskine ugovor putem nedvosmislene izjave (na primjer, pismo poslano poštom, faksom ili e-mailom), poslane na sljedeću adresu: [email protected]

4. Kupci mogu koristiti model obrasca priložen uz narudžbu ili dostupan na korisničkom računu Kupca (odnosi se na Kupce koji imaju korisnički račun u Trgovini), ali to nije obvezno. Kupci također mogu ispuniti i poslati sken obrasca za jednostrani raskid ili bilo koju drugu nedvosmislenu izjavu o raskidu putem e-maila na sljedeću e-mail adresu: [email protected]Ako Kupac bude koristio ovu mogućnost, Trgovina će Kupcu bez odgađanja poslati potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju (npr. putem e-maila).

5. Kako bi se ispoštovao rok za jednostrani raskid ugovora, dovoljno je da Kupac pošalje informaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava na raskid prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora.

6. Kupac vraća Proizvode na koje se odnosi jednostrani raskid ugovora na sljedeću poštansku adresu: Overseas Express, Zastavnice 38A, Hrvatski Leskovac 10251 bez odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio Trgovinu o svojoj odluci da raskine ugovor. Rok je ispoštovan ako Kupac vrati vraćene Proizvode prije isteka roka od 14 dana.

7. Kupac snosi izravne troškove povrata Proizvoda, osim ako ima pravo na besplatni povrat u skladu s odredbama točke 10. dolje. 

8. U slučaju jednostranog raskida ugovora, Trgovina je dužna vratiti Kupcu sva primljena plaćanja, uključujući troškove isporuke predmeta Kupcu (osim dodatnih troškova koji su nastali na način da je Kupac odabrao način isporuke koji je različit od najjeftinije vrste standardnog načina isporuke koji nudi Trgovina), bez neopravdanog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od datuma kada je Trgovina zaprimila obavijest o odluci Kupca da raskida ugovor.

9. Uplata će biti vraćena Kupcu uz uporabu istog načina plaćanja koje je Kupac koristio u izvornoj transakciji, osim ako je Kupac izričito pristao na drugačije rješenje; u slučaju plaćanja pouzećem kuriru Overseas Express, povrat će se izvršiti na bankovni račun naveden od strane Kupca uz njegov pristanak; u svakom slučaju Kupac neće platiti nikakve pristojbe u vezi s tim povratom. U slučaju da Kupac na obrascu ispuni podatke o svom bankovnom računu, smatra se da je dao svoj pristanak da se povrat sredstava izvrši na taj način. Trgovina može odgoditi povrat plaćanja do trenutka primitka Proizvoda ili dok Kupac Trgovini ne dostavi dokaz da je Proizvod poslao natrag Trgovini, ovisno što nastupi prije.

10. Kupci koji imaju korisnički račun u Trgovini (tj. koristili su opciju registracije) te su kao prijavljeni Kupci obavili jednokratnu kupnju Proizvoda po cijeni iznad: 300 HRK (slovima: tristo kuna) (uzimajući u obzir popust iskorišten u narudžbi) i jednostrano raskinuli ugovor o kupoprodaji Proizvoda u skladu s gore navedenim pravilima, mogu iskoristiti besplatni povrat („Besplatni povrat”), prema sljedećim uvjetima:

a) Kupac može koristiti Besplatni povrat kurirskom službom nakon što se prijavi na svoj korisnički račun u Trgovini, uđe na izbornik "POVRAT" i postupa u skladu s tamo opisanim postupkom; kako bi izvršio povrat Kupac treba koristiti naljepnicu za povrat koja je priložena pošiljci;

b) Besplatni povrat se može izvršiti u roku od 30 dana od datuma otpreme robe Kupcu.

11. Opcija Besplatnog povrata predstavlja pravo Kupca koji ispunjava uvjete iz točke 10. gore i ni na koji način ne ograničava pravo Kupca da jednostrano raskine ugovor o kupoprodaji Proizvoda u roku od 30 dana od datuma primitka Proizvoda, u skladu s točkama 1. - 8. gore. Kupac koji ispunjava uvjete za korištenje opcije Besplatnog povrata može, prema vlastitom izboru, vratiti kupljeni Proizvod pod općim uvjetima.

 VIII INFORMACIJE O USLUGAMA KOJE SE PRUŽAJU ELEKTRONIČKIM PUTEM

1. Trgovina pruža Kupcima sljedeće usluge elektroničkim putem:

a) Omogućavanje sklapanja online ugovora o kupoprodaji Proizvoda u Trgovini u skladu s ovim Pravilnikom,

b) Omogućavanje registracije korisničkih računa u Trgovini,

c) Slanje naručenih komercijalnih podataka o Proizvodima.

2. Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji Proizvoda u skladu s odgovarajućim zakonskim propisima i pod uvjetima određenim ovim Pravilnikom. Osim toga, Kupac ima pravo u bilo kojem trenutku zahtijevati da Trgovina prestane pružati usluge navedene u točkama 1 b) i c) gore.

3. Tehnički uvjeti za pružanje usluga elektroničkim putem od strane Trgovine su sljedeći:

a) pristup internetu,

b) korištenje web preglednika koji omogućava uređivanje hipertekstualnih dokumenata   (npr. Internet Explorer, Chrome, Opera, FireFox ili slično),

c) posjedovanje računa e-pošte.

4. Prigovori u vezi s uslugama koje Trgovina pruža elektroničkim putem mogu se podnijeti slanjem prigovora na sljedeću adresu: [email protected] ili poštom na adresu Answear.com S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, Poland. Prigovor Kupca treba sadržavati ime primatelja usluge i kratak opis problema. Trgovina će uložiti sve napore kako bi osigurala da se prijavljeni prigovori razmotre u najkraćem mogućem roku, ali najkasnije u roku od 15 dana od datuma primitka prigovora od strane Trgovine. Trgovina će pisanim putem odgovoriti na prigovor Kupca.

5. Answear.com S.A. obavještava da, ovisno o postavkama web preglednika Kupca, može unositi u ICT sustav, koji koristi Kupac, kolačiće koji nisu sastavni dio sadržaja usluga koje pruža Trgovina, a koji omogućuju naknadnu identifikaciju Kupca koji ulazi na stranice Trgovine, a Trgovina ih koristi kako bi olakšala Kupcu korištenje Trgovine, kao i za praćenje prometa Kupaca na web stranicama Trgovine. Kupac može u bilo kojem trenutku isključiti mogućnost upotrebe kolačića od strane Trgovine putem odgovarajućih postavki u svom web pregledniku.

 

IX INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA OBRADU OD STRANE ANSWEAR.COM S.A. OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA TRGOVINE

Informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka od strane Answear.com S.A. nalaze se u Politici privatnosti web Trgovine, koja čini sastavni dio ovog Pravilnika.

 

X PRAVILA SUDJELOVANJA U PROGRAMU VJERNOSTI ANSWEAR.CLUB

1. Prilikom registracije u Trgovini, Kupac se automatski uključuje u program vjernosti ANSWEAR.CLUB („Klub”). Član Kluba prikuplja bonus u visini od 10% vrijednosti obavljene kupnje („Bonus“), koji se može koristiti pod dolje opisanim uvjetima.

2. Bonus se ne može zamijeniti gotovinom. Bonus se izračunava, a zatim matematički zaokružuje na više na prvi viši iznos koji predstavlja cijeli broj kuna.

3. Bonus se može iskoristiti za Proizvode s redovnom i sa sniženom cijenom isključivo u obliku popusta za obavljene kupnje, s tim da se korištenjem takvog popusta ne može sniziti cijena Proizvoda na vrijednost manju od 50% prve cijene kupljenog Proizvoda. Maksimalni popust koji se može ostvariti prilikom kupnje određenog Proizvoda prikazan je u sljedećoj formuli:

R = CA – 50%*CP

gdje:

R – maksimalni popust koji se može ostvariti u zamjenu za Bonus

CA – aktualna cijena robe

CP – prva cijena robe

4. U slučaju kad je Bonus izračunat na korisničkom računu Kupca veći od razlike između cijene proizvoda i 50% prve cijene kupljenog Proizvoda, preostali, neiskorišteni Bonus ostaje na korisničkom računu Kupca te se može koristiti prilikom narednih kupovina. Ako je Bonus izračunat na korisničkom računu Kupca manji ili jednak razlici između cijene Proizvoda i 50% prve cijene Proizvoda u okviru dane kupnje, tada Kupac može iskoristiti cijeli akumulirani Bonus.

5. 50% vrijednosti prve cijene Proizvoda izračunava se kao umnožak 50% i cijene Proizvoda prije prvog sniženja cijene i matematički se zaokružuje na više na prvi viši iznos koji predstavlja cijeli broj kuna.

6. Ako se Bonus koristi za transakciju u kojoj Kupac kupuje nekoliko Proizvoda, Bonus se dijeli između Proizvoda prema sljedećoj formuli:

r = (CP/∑CP)*∑R   gdje:

 - veličina popusta za određenu stavku računa;

CP - prva cijena određene stavke računa;

∑CP - zbroj prvih cijena svih stavki računa

∑R – zbroj maksimalnih popusta koje je moguće iskoristiti za pojedine stavke narudžbe prema pravilima navedenim u točki 3. gore.

7. Kupac stječe Bonus iz pojedine transakcije po isteku 30 dana od dana izvršenja narudžbe.

8. Bonus iz pojedine transakcije Kupac može iskoristiti u roku do 100 dana od dana stjecanja Bonusa. Nakon isteka gore navedenog roka Bonus izračunat za tu transakciju istječe, ali to ne utječe na Bonuse izračunate za naredne transakcije.

9. Svi podaci o stanju obračunatog Bonusa Kupca dostupni su na korisničkom računu Kupca u Trgovini.

10. Da biste iskoristili izračunati Bonus prilikom kupovine u Trgovini, prijavite se na svoj korisnički račun, a zatim u košarici za kupovinu odaberite opciju "Želim iskoristiti sredstva Answear.Club", što - u slučaju da imate izračunati Bonus na računu Kupca - odgovarajuće smanjuje cijenu Proizvoda u košarici. 

11. Ako je Bonus na računu Kupca izračunat ili iskorišten protivno Pravilniku, Trgovina ima pravo poništiti dio ili cijeli izračunati Bonus,o čemu će Kupac biti obaviješten e-mailom ili na drugi od Kupca naveden način za komunikaciju.

12. U slučaju povrata Proizvoda iz transakcije u kojoj je Bonus iskorišten (u slučaju kad je prihvaćen prigovor koji je Kupac podnio vraćanjem Proizvoda za kojeg je plaćena cijena ili u slučaju jednostranog raskida ugovora sklopljenog na daljinu), na račun Kupca će se pripisati vrijednost Bonusa jednaka vrijednosti Bonusa koja je iskorištena prilikom kupnje predmetnog Proizvoda.

13. U slučaju povrata Proizvoda iz transakcije na temelju koje je na računu Kupca izračunat Bonus (npr. u slučaju jednostranog raskida ugovora o kupoprodaji), Bonus izračunat za ovu transakciju će se poništiti.

14. Koristi koje proizlaze iz Kluba se ne mogu kombinirati s drugim akcijama, osim ako nije drugačije navedeno u pravilnicima tih akcija.

15. Za članove Kluba se organiziraju privremene akcije (npr. multipliciranje bodova, dijeljenje dodatnih darova uz kupnju i slično). Detalji o privremenim akcijama će biti objavljeni na web stranici i u informativnim materijalima Trgovine.

16. Trgovina zadržava pravo na obustavljanje ili zatvaranje Kluba u bilo kojem trenutku tijekom njegovog trajanja, uz poštivanje prava koja su stekli Kupci. U slučaju zatvaranja ili obustavljanja Kluba, na računima Kupaca blokirat će se mogućnost izračuna Bonusa, što ne krši prava Kupaca da iskoriste Bonus izračunat na njihovim računima u roku od 100 dana od izvršenja pojedinih transakcija.

17. Klijent ima pravo podnijeti pritužbu/reklamaciju u vezi s radom Kluba, posebno u vezi s odobrenim Bonusom ili realizacijom popusta. Prigovor/reklamaciju je potrebno podnijeti u roku od 14 dana od nastanka okolnosti koje opravdavaju njegovo podnošenje. Prigovor/reklamaciju treba poslati poštom, kurirskom službom, dostaviti osobno u sjedište vlasnika Trgovine ili poslati e-mailom na adresu [email protected] ili putem kontakt obrasca koji se nalazi na adresi: https://answear.hr/moj-korisnicki-racun/kontakt

 

XI ZAVRŠNE ODREDBE

1. Neprihvaćanje odredbi ovog Pravilnika onemogućuje kupnju Proizvoda koje nudi Trgovina. Trgovina će omogućiti Kupcu da se prilikom naručivanja upozna s Pravilnikom.


Kupci koji imaju korisnički račun u Trgovini bit će obaviješteni o izmjeni Pravilnika putem e-maila. Kupac koji ne prihvaća izmjene unesene u Pravilnik ima pravo izbrisati korisnički račun u bilo kojem trenutku.

2. Na ugovor o kupoprodaji Proizvoda u Trgovini primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. Ugovor se sklapa na hrvatskom jeziku.

3. Na pitanja koja nisu regulirana ovim Pravilnikom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima i drugi propisi koji se primjenjuju na djelatnost i rad Trgovine.

4. Za rješavanje sporova nadležan je sud koji je mjesno nadležan prema važećim propisima.

5.  Answear.com S.A. može izvršiti izmjenu Pravilnika u slučaju nastanka barem jednog od sljedećih važnih razloga:

a) promjena zakonskih propisa ili promjena tumačenja zakonskih propisa uslijed sudskih odluka, rješenja u upravnom postupku, tumačenja, objašnjenja ili uputa izdanih od nadležnih organa ili tijela, ako utječu na pitanja obuhvaćena Pravilnikom;

b) promjena načina pružanja usluga obuhvaćenih Pravilnikom, uzrokovanih osobito tehničkim i tehnološkim razlozima, sigurnosnim razlozima, poboljšanjem rada Trgovine ili povećanjem kvalitete usluga koje pruža Answear.com S.A.;

c) promjena opsega ili načina pružanja usluga obuhvaćenih Pravilnikom uvođenjem novih funkcionalnosti ili usluga, preinakom ili povlačenjem postojećih funkcionalnosti ili usluga;

d) promjena načina plaćanja ili isporuke, kao i promjena troškova isporuke;

e) potreba za uvođenjem uredničkih promjena.

6. Izmjene Pravilnika primjenjuju se na narudžbe podnesene nakon što izmjene stupe na snagu. Narudžbe podnesene prije datuma stupanja na snagu izmjena Pravilnika provode se na temelju odredbi Pravilnika koji važi ​​na dan podnošenja narudžbe.

7. Svi robni znakovi i tvrtke u Trgovini vlasništvo su njihovih zakonitih vlasnika i stavljeni su u informativne svrhe.

 

Objavljeno: 17. 11. 2021.

 

Pravilnik trgovine PDF