Pravilnik akcije „2GETHER=BETTER”

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Ovaj pravilnik akcije uređuje pravila akcije „2GETHER=BETTER” koju društvo Answear.com Spółka Akcyjna  provodi u web trgovini Answear.hr

1.2. Pojmovi korišteni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

a) Organizator - Answear.com Spółka Akcyjna [dioničarsko društvo] sa sjedištem u Krakovu, Al. Pokoju 18, 31-564 Kraków, koje je upisano u registar poduzetnika Republičkog sudskog registra koji vodi Osnovni sud za Kraków – Śródmieście u Krakovu, XII. Gospodarski odjel Republičkog sudskog registra, pod brojem KRS 0000816066, NIP [porezni broj]: 6793080390, s temeljnim kapitalom od 867.245,25 PLN, uplaćen u cjelini),
b) Pravilnik – ovaj pravilnik akcije „2GETHER=BETTER”
c) Akcija – akcija „2GETHER=BETTER” organizirana u skladu s pravilima određenim u Pravilniku
d) web trgovina – web trgovina koju Answear.com S.A. vodi u domeni www.answear.hr,
e) Kupac - kupac web trgovine Answear.hr,
f) Preporučitelj – kupac web trgovine koji preporučuje kupovinu u web trgovini pod uvjetima određenim u ovom Pravilniku. 
g) Prijatelj - osoba kojoj Preporučitelj preporučuje kupovinu u web trgovini,
h) Kod za popust – pravo na popust na robu koja nije na rasprodaji, ponuđenu u web trgovini pod uvjetima određenim u ovom Pravilniku.

2.  PRAVILA SUDJELOVANJA U AKCIJI  „2GETHER=BETTER”

2.1 Sudionik akcije „2GETHER=BETTER” može biti svaki registrirani Kupac web trgovine koji je pročitao ovaj Pravilnik.

2.2. Preporučitelj je dužan pročitati Pravilnik prije pristupanja sudjelovanju u Akciji „2GETHER=BETTER”.

2.3. U okviru Akcije, Organizator osigurava na Kupčevom računu u web trgovini pristup vezi na podstranicu web trgovine, koju nakon kopiranja Kupac može poslati Prijatelju.

2.4. Ako Prijatelj Preporučitelja registrira svoj račun u web trgovini putem primljene veze, dobit će od Organizatora jednokratni kod za popust koji mu daje pravo na smanjivanje cijene proizvoda kupljenih u web trgovini u iznosu od 25% vrijednosti narudžbe za proizvode koji nisu na rasprodaji.

2.5. Ako Prijatelj Preporučitelja nakon što je registrirao račun u skladu s gornjom točkom 2.4., kupi proizvode koristeći kod za popust koji je dobio nakon registracije u web trgovini, a narudžba dobije status „Poslano kupcu", Preporučitelj će dobiti od Organizatora jednokratni kod za popust koji daje pravo na smanjenje cijene proizvoda kupljenih u web trgovini u iznosu od 25% vrijednosti narudžbe za proizvode koji nisu na rasprodaji.

2.6. Preporučitelj može svojim Prijateljima više puta poslati vezu koju je dostavio Organizator. 2.7. Popust obuhvaćen kodom za popust ne može se kombinirati s drugim popustima i akcijama u web trgovini.

2.8. Kako Preporučitelj, tako i Prijatelj Preporučitelja mogu koristiti Kod za popust u roku od 30 dana od dana primitka Koda za popust.

3.  ZAVRŠETAK AKCIJE

3.1. Organizator može donijeti odluku o prestanku Akcije u bilo koje vrijeme tijekom trajanja iste. Kupci koji su primili Kod za popust prije završetka Akcije mogu ih iskoristiti u web trgovini unutar roka valjanosti istih.

3.2. Organizator je dužan obavijestiti Kupce o završetku Akcije na web stranici web trgovine ili putem e-pošte, sms poruke ili na drugi način koji odabere Answear.com.

3.3. Završetak Akcije ne daje Klijentima pravo na bilo kakva potraživanja prema Organizatoru.

3.4. Kupac gubi pravo sudjelovanja u Akciji u slučaju kršenja pravila web trgovine ili bilo koje zlouporabe povezane sa sudjelovanjem u akciji.

3.6. Organizator ima pravo izmijeniti Pravilnik iz sljedećih važnih razloga:

a) sprječavanje zloupotrebe i osiguravanje sigurnosti funkcioniranja Akcije,
b) izmjene pravnih propisa, uzimajući u obzir sudska rješenja ili rješenja u upravnom postupku,
c) namjera uvođenja povoljnijih uvjeta Akcije.

3.7. Izmjena Pravilnika će se izvršiti nakon prethodne obavijesti na web stranici web trgovine ili putem e-pošte, najmanje 7 dana prije planiranog datuma stupanja na snagu izmjena Pravilnika. 

4.  ZAVRŠNE ODREDBE POSTUPAK REKLAMACIJE

4,1. Kupac ima pravo podnijeti pritužbu/reklamaciju u vezi sa sudjelovanjem u Akciji ako Organizator neuredno ispunjava svoje obveze iz Pravilnika. Prigovor/reklamaciju je potrebno podnijeti u roku od 14 dana od nastanka okolnosti koje opravdavaju podnošenje istog. Prigovor/reklamaciju treba poslati poštom, dostavljačkom službom ili  e-mailom na: [email protected] uz naznaku: reklamacije Akcija 2GETHER=BETTER

4.2. U pitanjima koja nisu uređena Pravilnikom primjenjuju se odgovarajući zakonski propisi.

4.3. Sve sporove koji nastanu u vezi s primjenom Pravilnika rješavat će nadležni sud u skladu s opće važećim propisima.

4.4.  Sadržaj Pravilnika je dostupan na web stranici web trgovine