Pravilnik natječaja „Lifespiration Starts Here: JOURNEYSPIRATION”

§ 1. Opće odredbe

 1. Ovaj pravilnik (u daljnjem tekstu: „Pravilnik”) utvrđuje uvjete i pravila natječaja pod nazivom „„Lifespiration starts here: JOURNEYSPIRATION” (u daljnjem tekstu: „Natječaj”).
 2. Organizator natječaja je Answear.com S.A. sa sjedištem u Krakovu, adresa: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, upisano u registar poduzetnika Državnog sudskog registra koji vodi Rajonski sud za Kraków, XI. Gospodarski odjel KRS pod brojem KRS: 0000816066, REGON [matični broj]: 122515020, NIP [porezni broj]: 6793080390, s temeljnim kapitalom od 867.245,25 PLN, uplaćen u cjelini (u daljnjem tekstu: „Organizator”).
 3. Natječaj će se održati na teritoriju Republike Hrvatske.
 4. Natječaj će se provesti u svrhu dodatne promocije brenda Answear.com S.A.
 5. Prijave na Natječaj će se primati u razdoblju od dana 10.05.2023. od 10:00 sati do dana 31.07.2023. do 23:59 sati. 
 6. Natječaj se organizira putem web stranice Instagram. Web stranica na adresi www.lifespirationstartshere.answear.hr („Web stranica natječaja“) će sadržavati: Pravilnik, informacije o nagradama, rezultate Natječaja, na njoj će također biti prikazani Natječajni radovi.
 7. Natječaj nije organizirano niti suorganizirano, sponzorirano ili podržavano od strane Instagrama ili njegovog operatora, niti je na bilo koji drugi način povezano s Instagramom ili njegovim operatorom.

§ 2. Sudjelovanje u Natječaju

 1. Sudionik Natječaja (u daljnjem tekstu "Sudionik") može biti samo fizička osoba koja je:
  1. napunila 18 godina najkasnije na dan prijavljivanja na Natječaj,
  2. potrošač je i djeluje u svrhe koje nisu povezane s trgovinskom, gospodarskom, obrtničkom djelatnošću ili slobodnom profesijom,
  3. živi na teritoriju Republike Hrvatske,
  4. ima svoj profil na Instagramu,
  5. ispunjava uvjete za sudjelovanje u Natječaju utvrđene ovim Pravilnikom.
 2. Sudionik Natječaja ne može biti zaposlenik ili suradnik Organizatora ili član Povjerenstva, kao ni član obitelji zaposlenika, suradnika Organizatora ili Povjerenstva, odnosno ne može biti supružnik, roditelj, baka, djed, dijete, unuk, brat ili sestra.

 

§ 3. Pravila natječaja

 1. Natječaj će se održati pod sloganom: JOURNEYSPIRATION (u daljnjem tekstu: „Slogan”).
 2. Zadatak Sudionika koji sudjeluje u Natječaju je snimiti fotografiju ili videozapis koji predstavlja tumačenje Slogana te dodati opis fotografije/videozapisa, u kojem će biti predstavljena povijest fotografije/videozapisa ili poveznica s fotografijom/videozapisom (u daljnjem tekstu: „Natječajni rad”).
 3. Kako bi sudjelovao u natječjaju, Sudionik treba napraviti sljedeće:
  1. Objaviti Natječajni rad, u obliku fotografije/videozapisa s opisom, u format Instagram posta, na svoje Instagram profilu podešenom da bude javno vidljiv.
  2. U opis je potrebno dodati #journeyspiration_hr i na fotografiji/videozapisu označiti Instagram profil @answear_hr
  3. Sudionik također treba zapratiti Instagram profil @answear_hr
  4. Objava Natječajnog rada mora biti objavljena u razdoblju zaprimanja prijava na Natječaj, odnosno od 10.05.2023. od 10:00 do 31.07.2023. do 23:59 sati. Fotografije/videozapisi koji su objavljeni na profilu Sudionika izvan razdoblja prihvaćanja natječajnih prijava neće biti prihvaćeni u nagradnom natječaju, čak i ako Sudionik takvim fotografijama/vidozapisima doda opis, hashtag i oznaku natječaja.
 4. Nakon objavljivanja Natječajnog rada na Instagramu i njegovog opisa na način naveden u gornjem stavku 3., Sudionik daje Organizatoru neisključivu licencu za prijavljen Natječajni rad i daje suglasnost da Organizator širi/umnožava sliku Sudionika ili trećih osoba zabilježenu u Natječajnom radu za vrijeme trajanja Natječaja i šest mjeseci nakon njegovog završetka, bez teritorijalnih ograničenja u sljedećim područjima uporabe:
  1. na području pohrane i umnožavanja Natječajnog rada – izrada primjeraka Natječajnog rada digitalnom tehnologijom, unos u memoriju računala i drugih sličnih uređaja;
  2. u okviru širenja/umnožavanja Natječajnog rada – javno dijeljenje Natječajnog rada tako da svatko može imati pristup njemu na mjestu i u vrijeme koje sam odabere,
  3. širenje/umnožavanje Natječajnog rada na Internetu, a naročito na web stranicama i u društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Linkedin) online trgovine Answear koja obavlja djelatnost na domenama www.answear.com / hu / bg /ro / ua / sk / cz / gr / hr / cy / si i na web stranicama natjecanja www.lifespirationstartshere.answear.com/ hu / bg /ro / ua / sk / cz / gr / hr / cy / si.
 5. Sudionik može na Natječaj prijaviti nekoliko Natječajnih radova.
 6. Pravilno objavljeni i opisani Natječajni radovi sukladno gore navedenom st. 3. ocjenjuje povjerenstvo za Natječaj, žiri (u daljnjem tekstu: „Povjerenstvo”) koje imenuje Organizator – ocjenjuje u pogledu kvalitete, kreativnosti i atraktivnosti Natječajnog rada i tumačenja Slogana.
 7. Nagrade će dodijeliti Povjerenstvo. Povjerenstvo će uzeti u obzir Natječajne radove koji su prijavljeni na Natječaj za vrijeme trajanja Natječaja.  
 8. Objavljivanjem Natječajnog rada na Instagramu i opisivanjem na način naveden u gornjem § 3. st. 3, Sudionik izjavljuje da:
  1. je autor poslanog Natječajnog rada, ima sva imovinska autorska prava i srodna prava za rad, a ta prava ni na koji način nisu ograničena niti opterećena pravima trećih osoba,
  2. Natječajni rad ne krši nikakva prava trećih osoba i u vezi s time ni jedna treća osoba neće ništa poduzeti protiv Organizatora u vezi s činjenicom što Organizator koristi Natječajni rad na način određen ovim Pravilnikom,
  3. osobe čije su slike zabilježene u Natječajnom radu izrazile su suglasnost da Sudionik dijeli njihove slike, a Organizator širi/umnožava njihove slike u opsegu koji je određen ovim Pravilnikom,
  4. obvezuje se osloboditi Organizatora od bilo kakvih potraživanja prijavljenih od strane trećih osoba u vezi s činjenicom što Organizator koristi Natječajni rad i/ili slike osoba prikazanih u Natječajnim radovima u opsegu određenom ovim Pravilnikom, a koja proizlaze iz podnošenja lažnih izjava od strane Sudionika, i također obvezuje se nadoknaditi Organizatoru štetu  koja je po toj osnovi nastala.
 9. Natječajni rad ne smije sadržavati vulgarizme, uvredljive sadržaje ili sadržaje suprotne dobrim običajima i važećim zakonskim propisima.
 10. U trenutku objave Natječajnog rada na Instagramu, Sudionik potvrđuje da ispunjava kriterije koji mu omogućuju sudjelovanje u Natječaju i pristaje sudjelovati u Natječaju pod uvjetima određenim u Pravilniku.

§ 4. Pobjednici i nagrade

1. Obavijest o rezultatima Natječaja bit će objavljena na web stranici Natječaja u roku od najviše 14 dana nakon završetka Natječaja.

2. U natječaju će se dodijeliti:

 • Glavna nagrada Putovanje u Istanbul za dvije osobe, u vrijednosti 1.310,00 EUR (tisućutriskodeset eura). Putovanje provodi turistička agencija GO travel 14.10.2023. Turistička agencija ni na koji način nije vezana uz natječaj, osim što je Organizator od iste kupio putovanje.
 • Druga nagrada u vrijednosti 200,00 EUR (dvjesto eura)
 • Treća nagrada u vrijednosti 100,00 EUR (sto eura)

3. Svaka osoba koja dobije nagradu na Natječaju – glavnu nagradu ili utješnu nagradu, u daljnjem tekstu će se nazivati ​​Laureat.

4. Osim nagrade, Organizator će svakom Laureatu dodijeliti novčanu nagradu u iznosu ekvivalentnom 11,11% nagrade. Iznos novčane nagrade odgovarat će iznosu poreza na dohodak zaračunatog Laureatu u vezi s osvajanjem nagrade u Natječaju. Sudionik daje suglasnost da će se novčana nagrada, prije izdavanja Glavne nagrade preuzeti i uplatiti na račun nadležnog Poreznog ureda u Poljskoj od strane Organizatora, kao obveznika paušalnog poreza na dohodak fizičkih osobna po osnovi  osvajanja nagrade u Natječaju. 

5. Bez obzira na gore navedene odredbe o podmirenju poreza na dohodak fizičkih osoba po osnovu osvajanja nagrade na Natječaju, Laureati Natječaja koji nemaju mjesto stanovanja za porezne svrhe na teritoriju Poljske, dužni su samostalno provjeriti i ispuniti porezne obveze koje proizlaze iz pobjede na Natječaju – u državi svoje porezne rezidentnosti.

6. Laureati natječaja će biti obaviješteni o pobjedi u poruci koju Organizator šalje u internom sustavu za dopisivanje putem Instagram platforme. Laureat je dužan u roku od 5 dana potvrditi na isti način da je primio obavijest o pobjedi te poslati podatke koje je Organizator zatražio na navedenu e-mail adresu, a naročito: ime i prezime, broj bankovnog računa za uplatu nagrade.

7. Ako Organizator iz bilo kojeg razloga ne bude u mogućnosti kontaktirati Laureata Natječaja ili ne dobije u roku od 5 dana odgovor na obavijest o pobjedi, zadržava pravo da dodijeli Nagradu drugom Sudioniku.

8. Laureat natječaja može podnijeti izjavu o odbijanju primanja Nagrade u roku od 5 (pet) dana od primitka obavijesti o nagradi.

9. Glavne i utješne nagrade će se Laureatima uručiti na njegov/njezin račun putem bankovnog računa organizatora.

§ 5. Licenca

 1. Laureat daje Organizatoru, bez obveze plaćanja naknade, već samo u zamjenu za primljenu nagradu, neisključivu licencu za nagrađeni Natječajni rad i daje suglasnost za širenje/umnožavanje slike Laureata i/ili trećih osoba koje su prikazane u Natječajnom radu na period od 5 godina, na teritoriju Poljske i ostalih zemalja svijeta, na sljedećim područjima uporabe:
  1. pohrana i umnožavanje Natječajnog rada ili njegovog dijela – izrada primjeraka Natječajnog rada korištenjem svih dostupnih tehnologija, uključujući i tehnologije tiska, reprografije, magnetske pohrane, digitalne tehnologije,
  2. smještaj/postavljanje Natječajnog rada na proizvode, uključujući i odjeću, obuću, opremu proizvedenu po nalogu Organizatora, kao i stavljanje u promet proizvoda na kojima je reproduciran Natječajni rad;
  3. unošenje Natječajnog rada u memoriju računala i drugih sličnih uređaja,
  4. uvođenje promjena u Natječajni rad, uključujući pravo na ispravke, prepravke i izmjene cjelokupnog Natječajnog rada i njegovih pojedinačnih elemenata, sastavljanje / kompilacija Natječajnog rada s drugim radovima,
  5. stavljanje u promet, posudba ili iznajmljivanje primjeraka Natječajnog rada i proizvoda na kojima je smješten Natječajni rad,
  6. u okviru širenja / umnožavanja Natječajnog rada ili njegovog dijela – izlaganje, prikazivanje, kao i javno objavljivanje Natječajnog rada, uključujući proizvode na kojima je smješten Natječajni rad, tako da svatko može imati pristup njemu na mjestu i u vrijeme koje sam odabere, uz primjenu svih dostupnih tehnika, uključujući – u Internetu i drugim računalnim mrežama,
  7. postavljanje Natječajnog rada na bilo kakav nositelj podataka za oglašavanje i promidžbu, uključujući posebno: kataloge, novine, bilježnice.
 2. Neovisno o gore navedenoj licenci, Laureat ovlašćuje Organizatora da u njegovo ime ostvaruje osobna autorska prava na Natječajni rad. Temeljem gore navedenog ovlaštenja, Organizator ima pravo naročito na: (i) donošenje odluka o načinu označavanja autorstva Natječajnog rada, (ii) nadzor nad načinom korištenja Rada.
 3. Laureat također dopušta Organizatoru da koristi pripadajuća autorska prava na Natječajni rad, kao i da Organizator daje trećim subjektima isključivo ovlaštenje za ostvarivanje izvedenih prava na Natječajni rad.
 4. Na zahtjev Organizatora, Organizator i Laureat će u ugovoru sklopljenom u pisanom obliku potvrditi davanje neisključive licence za Natječajni rad, suglasnosti za širenje/umnožavanje slike i davanje ovlaštenja o kojima je riječ u st. 2. i 3. iznad. Ugovor će sadržati naročito: područja uporabe za koje je izdana licenca, suglasnost za širenje/umnožavanje slika osoba koje su prikazane u Natječajnom radu, ovlaštenje za ostvarivanje izvedenih prava na Natječajni rad i ovlaštenje za ostvarivanje osobnih autorskih prava na Natječajni rad.  

§ 6. Završne odredbe

 1. Pravilnik o natječaju je dostupan na stranici Natječaja.
 2. Organizator zadržava pravo na izmjene Pravilnika. Izmjena Pravilnika stupit će na snagu u trenutku objave izmijenjenog Pravilnika na stranici Natječaja. Izmjena Pravilnika ne smije ograničiti prava koja su Sudionici već stekli.
 3. Sudionik može podnijeti prigovor na način provođenja Natječaja. Organizator će razmatrati prigovore u roku od 14 dana od datuma primitka prigovora.
 4. Radi podnošenja prigovora ili pritužbe na način provođenja natječaja, njegova pravila ili u svim drugim pitanjima vezanim uz Natječaj, potrebno je obavijestiti Organizatora slanjem e-maila na adresu [email protected]. Prigovor treba sadržavati ime i prezime, adresu Sudionika, kao i naznaku razloga žalbe i specifičnog ponašanja Organizatora. Prigovori se mogu slati također na adresu sjedišta Organizatora.
 5. Organizator oslobađa Instagram i njegovog operatora od bilo kakve odgovornosti za bilo kakva potraživanja, a posebno potraživanja Sudionika vezana uz Natječaj. Sva pitanja, komentare, pritužbe i potraživanja, kao i sva potraživanja vezana uz Natječaj, Sudionik treba uputiti izravno Organizatoru, a ni u kojem slučaju Instagramu ili njegovom operatoru.
 6. Svi podaci o Natječaju sadržani u promidžbenom i reklamnom materijalu čine samo pomoćni materijal, opseg prava Sudionika i Organizatora određen je ovim Pravilnikom.

 

 

Podaci o obradi osobnih podataka sudionika natječaja

Administrator osobnih podataka Učesnica Natječaj „Lifespiration starts here: JOURNEYSPIRATION“ (u daljnjem tekstu: "Natječaj") je Answear.com S.A. sa sjedištem u Krakovu, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, (KRS: 0000816066, ("Administrator").

Kontaktirajte administratora: [email protected] ili Answear.com, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków.

Osobni podaci Sudionika Natječaja bit će obrađeni radi provođenja Natječaja, odabira pobjedničkih Natječajnih radova i rješavanja Natječaja od strane administratora. Temelj za obradu osobnih podataka je legitimni interes voditelja obrade za provođenje natječaja u skladu sa svojim propisima, podnošenje zahtjeva ili obranu od potraživanja te ispunjavanje pravnih obveza voditelja obračuna vezanih za namirenje Natječaja. Dostavljanje podataka nije obavezno, ali nepružanje podataka rezultirat će nemogućnošću sudjelovanja u Natječaju. Sudionici imaju pravo: pristupiti i ažurirati podatke, ograničiti obradu podataka, zatražiti brisanje podataka i uložiti prigovor na obradu podataka. Podaci će se obrađivati ​​tijekom provedbe Natječaja i tijekom roka zastare za međusobne zahtjeve Učesnika i Administratora za provođenje Natječaja. Ako sudionik smatra da se njegovi podaci obrađuju nezakonito, ima pravo podnijeti pritužbu predsjedniku Ureda za zaštitu osobnih podataka.