Pravilnik za uslugu pakiranja

Pravilnik o pružanju usluge „Pakiranje poklona“

za kupce trgovine Answear.com

§ 1
DEFINICIJE POJMOVA

 1. Pružatelj usluga - ANSWEAR SPÓŁKA AKCYJNA [dioničarsko društvo] sa sjedištem u Krakovu, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, koje je upisano u registar poduzetnika koji vodi Osnovni sud za Kraków – Śródmieście u Krakovu, XI. Gospodarski odjel Državnog sudskog registra, pod brojem KRS 0000816066, NIP [porezni broj]: 6793080390, s temeljnim kapitalom od 867.245,25 PLN.
 2. Trgovina – web trgovina koja se vodi u domeni  www.answear.com, čiji je vlasnik Pružatelj usluga. 
 3. Usluga – usluga dostupna za proizvode kupljene u Trgovini,  koju čini pakiranje tih proizvoda u poklon vrećice;
 4. Kupac – kupac Trgovine koji koristi Uslugu;

 

§ 2
USLUGA PAKIRANJA POKLONA

 1. Uvjet za korištenje usluge je upoznavanje s ovim Pravilnikom i prihvaćanje ovog Pravilnika.
 2. Usluga se može koristiti samo za proizvode kupljene u Trgovini, s tim da je korištenje Usluge moguće odabirom  "Pakiranje poklona" do trenutka kada se odabir proizvoda ne potvrdi tipkom „Naruči i plati". 
 3. Usluga obuhvaća sve proizvode kupljene u okviru date narudžbe. Proizvodi kupljeni u Trgovini – za koje je Kupac koristio Uslugu – bit će pakirani u kartonske kutije.
 4. Pakiranje samo dijela narudžbe u kartonsku kutiju moguće je – na zahtjev Kupca koji se nalazi u polju "Napomene" – do trenutka kad se izbor proizvoda ne potvrdi tipkom "Naruči i plati".
 5. U slučaju izvangabaritne narudžbe, tj. narudžbe koja ne može stati u najveću dostupnu kartonsku kutiju, narudžba će se spakirati u nekoliko kutija.
 6. Usluga se sastoji od pakiranja kartonskih kutija koje sadrže proizvode kupljene u Trgovini u poklon vrećicu koju odabere Pružatelj usluga.
 7. Cijena Usluge pakiranja poklona je ista bez obzira na veličinu narudžbe.
 8. Naknada za Uslugu će se platiti zajedno s plaćanjem cijene za proizvode na koje se Usluga odnosi, a koje su naručene u Trgovini.  
 9. Nakon što Kupac pristane na obavljanje Usluge, neće imati pravo odustati od ugovora u vezi s Uslugom pakiranja poklona, u situaciji u kojoj je Pružatelj usluga u potpunosti izvršio uslugu, tj. Pružatelj usluga izvršio radnje navedene u gornjem st. 4. i predao pošiljku prijevozniku.  

§ 3

ZAVRŠNE ODREDBE

 1. U pitanjima koja nisu regulirana Pravilnikom primjenjuju se odgovarajući propisi zakona.
 2. Sadržaj ovog Pravilnika je dostupan na web stranici na adresi https://answear.hr/a/pravilnik-za-uslugu-pakiranja
 3. Pružatelj usluga može promijeniti odredbe ovog Pravilnika u sljedećim slučajevima:
 • promjena zakonskih propisa ili promjena tumačenja zakonskih propisa uslijed sudskih rješenja, rješenja u upravnom postupku, tumačenja, objašnjenja ili uputa izdanih od strane nadležnih organa ili tijela, ako utječe na pitanja obuhvaćena Pravilnikom;
 • promjena načina pružanja usluga obuhvaćenih Pravilnikom, uzrokovana  tehničkim i tehnološkim razlozima, sigurnosnim razlozima, poboljšanjem kvalitete pruženih usluga;
 • promjena opsega ili načina pružanja usluga obuhvaćenih Pravilnikom uvođenjem novih funkcionalnosti ili usluga, preinakom ili povlačenjem postojećih funkcionalnosti ili usluga
 • promjena načina rada Trgovine Answear.com, ako ista utječe na Uslugu pakiranja poklona;
 • potreba za uvođenjem uredničkih izmjena.

  4. Izmjena Pravilnika imat će učinak na Usluge pakiranja poklona naručene nakon što se izvrši izmjena. Izmijenjeni Pravilnik bit će objavljen na web stranici https://answear.hr/a/pravilnik-za-uslugu-pakiranja. Za Usluge pakiranja poklona naručene prije nego što se izvrši izmjena, primjenjivat će se odredbe Pravilnika koje su važile prije izmjene.